čtvrtek 31. ledna 2019

Vyúčtování exkurzí do muzea Beskyd

 5.12. Adventní bytosti - vstupné 8 Kč + autobus 32 Kč = 40 Kč / Vybráno 38 Kč, zbývá doplatit 2 Kč.
16.1. Život a opravy frýdeckého zámku - vstupné 15 Kč + autobus 37 Kč = 52 Kč / Vybráno 45 Kč,  zbývá doplatit  7 Kč.

Od nového roku Muzeum Beskyd navýšilo cenu exkurzí z 8 Kč na 15 Kč.
Zbývá doplatit  9 Kč. Peníze zatím neposílejte, doplatek přičtu při placení další akce. Těm, kteří na exkurzi chyběli, doplatek nepočítám.

středa 30. ledna 2019

Informace

31.1. se učíme podle rozvrhu
         2. vyučovací hodinu děti dostanou výpis vysvědčení (přineste si složku)
 1.2. pololetní prázdniny

Dětský klub Lumpíkov ve Frýdku nabízí hlídání dětí i o pololetních prázdninách.
Lumpíkov

neděle 20. ledna 2019

Poděkování

V pátek za námi do školy přišla paní K. Bužková, aby dětem vyprávěla o svém povolání učitelky anglického jazyka. Připravila si pro děti krátkou aktivitu a poradila dětem, jak se naučit obtížnější anglická slovíčka.
Tímto jí moc děkujeme.

Výskyt vší

Byla jsem informována o výskytu vší. Prosím prohlédněte dětem hlavy.

úterý 15. ledna 2019

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 31.1. se uskuteční třídní kolo recitační soutěže. Všechny děti si připraví a přednesou zpaměti báseň nejméně o 16 verších. Pokud si děti nevyberou báseň z čítanky, budou mít báseň vytištěnou. V třídním kole vybereme 3 děti postupující do školního kola, které se bude konat 7.2.

pátek 11. ledna 2019

Pololetní práce

Opakujeme 

Český jazyk - 21.1.
Slova nadřazená
Vyjmenovaná slova - doplň i, y
Významy vyjmenovaných slov.
Určování slovních druhů - podst. jm., slovesa, předložky, spojky
Vzorec souvětí

Matematika - 18.1
Písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel ( pod sebou)
Zapiš číslo, které má např. 3 desítky a 5 jednotek.
Násobení má přednost před + a -.
Slovní úlohy o méně, o více, násobení
Sčítací trojúhelníky
Kroková rovnice
Narýsuj do čtvercové mříže čtyřúhelník.

Kroužek angličtiny

Od února v čase od 13.15 do 13.45 bude probíhat na naší škole kroužek angličtiny. Cena výuky 150 Kč. Počet dětí v kroužku max. 6. Kroužek povede paní K. Bužková. Pokud budete mít zájem, obraťte se prosím na ni - kontakt: buzkova@seznam.cz