pondělí 19. února 2018

Karneval

V pátek 23. 2. se koná v kulturním domě Karneval organizovaný SRPŠ.
Výuka v tento den končí po 4. VH.

středa 7. února 2018

Loutnička

Třídní kolo pěvecké soutěže s názvem Loutnička se uskuteční  v pátek 23.2. Děti si připraví a zazpívají 1 lidovou píseň.

sobota 3. února 2018

Výtvarná soutěž

Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže "O pohár čeladenské ovečky" na téma zvířata v Beskydech. Jak se nám to podařilo se podívejte zde.

Matematika

Řešíme úlohy v prostředí autobusu. Děti si vyrobily v pracovních činnostech malé autobusy, které využívají při řešení úloh. Fotky 1 a 2

středa 31. ledna 2018

Matematika

V matematice jsme začali násobilku č. 2,3. Při výpočtech můžou děti zatím používat tabulku násobků. V příštím týdnu tabulku všem dětem nafotím, založí si do sešitu matematiky, aby ji měli k dispozici i doma.

Akce v únoru

V příštích týdnech se budeme zabývat tématem Čas. Toto téma bude prolínat všemi předměty. Děti se můžou zapojit hledáním různých informací a materiálů ( Jak se měřil čas v dávných dobách, části dne, kolik hodin ukazují hodiny, měsíce apod.)

8.2. Muzikohrátky - indiánské. Akce se koná v tělocvičně. Vstupné   40 Kč.
19.2. Renarkon - lekce Buď OK. Cena 40 Kč - vybírám 30 Kč  (část ceny je spolufinancována z projektu Prevence)
23.2. Karneval - Kulturní dům v Lískovci v 15 hodin

Test z prvouky

Zakončili jsme v prvouce další z témat - Zima. Příští týden ve středu 7.2. si napíšeme test.
Co by měly děti znát - PRV PS str.43 ( dole - očekávané výstupy) +
- vyjmenovat zimní měsíce
- které sváteční dny slavíme v zimě
- ptáci stálí - vysvětlit a uvést 2 příklady